Abstract og kasuistikker får som tidligere en egen sesjon i vårmøtet. Det har vært stor interesse rundt denne sesjonen de siste årene, og vi satser på gode bidrag og interessante diskusjoner i år også.

Sesjon del 1: Nytt fra forskningen

Til denne sesjonsdelen ønsker vi tilsendt abstracts basert på klinisk eller basal forskning innen kardiologi. Åtte abstrakter blir plukket ut til kort muntlig presentasjon (5 minutter presentasjon + 2 minutter diskusjon), og beste presentasjon premieres med 10 000 kr. I tillegg får alle som presenterer abstract dekket reise, opphold og møteavgift.
Vi oppfordrer spesielt yngre kollegaer fra både lokal- og universitetssykehus til å presentere sine forskningsprosjekter.
Abstractregler: engelsk tekst, maks 300 ord, gjerne med figur og/ eller tabell. Tidligere publikasjon er ikke en «kontraindikasjon».

Sesjon del 2: Kasuistikker

Vi vil gjerne ha tilsendt utfordrende og lærerike kasuistikker, og vi håper at spesielt yngre kollegaer vil benytte sjansen til å diskutere interessante funn med erfarne kollegaer. Alle kardiologiske problemstillinger er aktuelle.
De som presenterer kasuistikk får dekket reise, opphold og møteavgift. I tillegg vil vi i år premiere beste kasuistikk med 5 000 kr.
Kasuistikkregler: innsending som kort powerpointpresentasjon, tid per kasuistikk 10 minutter (presentasjon + diskusjon).

Innsending av abstracts og kasuistikkforslag til sesjonsansvarlige:

Eva Gerdts: Eva.Gerdts@uib.no eller Kjetil Halvorsen Løland: kjetil.halvorsen.loland@ihelse.net innen 21. april 2019.

Kontakt Eva Gerdts eller Kjetil Halvorsen Løland ved spørsmål.